Bruk av kunstig intelligens i heletjenester

Hei

Den 8. Januar hadde vi forelesning om et spennende og interessant tema, kunstig intelligens. Her snakket Arne Krokan om hvordan kunstig intelligens blir skapt, roboter, maskiner og hvordan kunstig intelligens blir brukt i ulike jobbsammenhenger.

Under forelesning lærte vi at kunstig intelligens og roboter kan brukes innenfor ulike jobbtjenester. Det vil si at roboter med kunstig intelligens har i større grad blitt mere vanlig, og dermed tatt over enkle oppgaver der mennesker ellers ville vært og arbeidet.

Eksempler på hva roboter og kunstig intelligens kan gjøre i jobbsammenheng

  • Roboter blir i større grad brukt for levering av pakker og produkter, istedenfor mennesker.
  • Roboter kan bli brukt på restaurant der roboter lager mat istedenfor mennesker.
  • Roboter har ofte blitt normalt på nettsider som «chatbot» isteden for menneskelig kundeservice.

Artikkelen jeg valgte handler om hvordan bruken av kunstig intelligens kan bli brukt i helsetjenester, slik at man kan forbedre folks helse og muligens redde flere liv ved hjelp av roboter og teknologi.

Grunnen til at jeg valgte å skrive om denne artikkelen er at den viser positive sider ved bruken av kunstig intelligens. I følge artikkelen kan kunstig intelligens blitt brukt til å gi en overvåking av pasienter, slik at en pasient kan få «digitale assistenter» eller «helse veiledere». Jeg synes det er spesielt interessant at man kan bruke kunstig intelligens til å hjelpe eldre til å redusere ensomhet og gi økt trygghetsfølelse.

I artikkelen blir det også nevnt at man kan bruke kunstig intelligens og teknologi, til å foreta bedre vurderinger når det kommer til operasjoner, behandlinger og medisinering. I artikkelen ble det skrevet at » I USA dør rundt 7000 mennesker årlig av feilmedisinering eller feil dosering» Dette synes jeg er et spesielt spennende tema i artikkelen, ettersom bruken av kunstig intelligens kan redusere dødsfall som er gjort av mennesker.

Jeg tenker at dette er et positivt bruk av kunstig intelligens ettersom det kan redde liv, gi økt livskvalitet og ikke minst hjelper leger til å ta bedre vurderinger og beslutninger, slik at man minsker risikoen for feilvurderinger.

– Stian Andersen

Lenke til artikkel: https://www.dagensperspektiv.no/2019/slik-vil-fremtidens-helsetjenester-formes-av-kunstig-intelligens

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *