Har vi noe å frykte om 10 år?

Hei

I dette blogginnlegget ønsker jeg å snakke om et stort samfunnsproblem, klimautslipp. Klima og klimautslipp er et stort og viktig tema i 2021. Man leser stadig i nyhetene som handler om hvordan CO2, klimagasser og høyt forbruk av plast ødelegger og forurenser verden. Men hva er det som forrurenser? er klimakrisen noe å bekymre seg over? har vi noe å frykte 10 år frem i tid?

Hva er klimagass?

https://www.sølvberget.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Hvor-mye-klimagass-slippes-ut-i-verden-hvert-aar

Vi kan starte med å forklare hva klimautslipp egentlig er. I følge snl.no beskriver de klimagass slik «Klimagassutslipp er utslipp til luft av klimagasser, det vil si gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varmen og dermed klodens klima».

Biler og CO2 utslipp

https://skoleaviser.no/vaar-fremtid/article/er-elbil-bra-for-miljoeet

Vi kan starte med å snakke om motoriserte kjøretøy som biler. Veldig mange i Norge kjører eller eier en bensin eller diesel dreven bil. I følge snl.no var det i utgangen av 2018 hele 38,8% som eide en bensin dreven bil, og 46,6% var diesel dreven i Norge. Kjøre bil er noe mange i Norge er avhengig av for å kunne komme seg på jobb, skole eller for å gjøre andre daglige gjøremål. Dette noe som fører til mye forurensning på grunn av CO2 utslipp fra bilene. Når man tenker at en så stor andel kjører fossil drevene biler i Norge, kan man bare tenke seg hvor mange i utlandet som også kjører fossil drevene biler. Til sammen utgjør dette enormt mye med CO2 utslipp. I Norge har regjeringen satt ned avgiftene på el og hybridbiler slik at de som ønsker, har muligheten til å kjøre og leve mere miljøvennlig, etter som det har blitt billigere og eie el eller hybrid biler. I følge snl.no var det 6,8% som hadde en hybridbil og 7,05% var elbil i utgaven av 2018. I gjennom disse tallene kan man tydelig se at den største andelen av personbiler gikk på fossilt brensel. Ved å bruke alternativ transport som buss, samkjøre, sykle eller gå vist man skal noe innenfor en rekkevidde der det er mulig å la bilen stå, kan man selv gjøre en forskjell i det lange løp. Man for også en større helsegevinst av å sykle eller gå til nærmeste butikken, isteden for å kjøre bilen.

Bedrifter og forurensing i Norge

https://energiteknikk.net/2019/05/statkraft-inngar-10-arig-industrikraftavtale-med-borregaard/

Det er ikke bare biler som forurenser. En stor andel utslipp skyldes også ulike bedrifter, hva de produserer og hvordan de eventuelt løser oppgaven med å kvitte seg med ulikt matrtiel. I 2021 er det mange personer som har fokus på mer klimavennlig og bærekraftig produksjon og produkter, noe som gjør at ulike bedrifter tvinges til å tenke mere bærekraftig. Dette hjelper både bedriften til å forurense mindre men også at forbrukere kan ta klokere valg, når man er ute og handler. I følge miljodirektoratet.no kommer 23% av CO2 utslipp i Norge fra industribedrifter. Selv om 23% av CO2 utslippene i Norge kommer av industribedrifter som kan anses som en relativ høy prosent, har Norge også hatt en nedgang med 42% av ulike klimagasser fra 1990 – 2019 i følge miljodirektoratet.no. Vi kan se at det har skjedd en tydelig endring i hvordan bedrifter håndterer klimasituasjonen. Et eksempel på en industribedrift som har fokus på bærekraftig produksjon er Borregaard i Sarpsborg (bilde ovenfor er av Borregaard). Jeg har tatt med sitat fra deres nettsider som forteller litt om hvordan de hjelper til for å redusere klimautslipp. «borregaard utvikler og leverer bærekraftige løsninger basert på fornybare råmaterialer og unik kompetanse. Bærekraft er derfor selve kjernen i vår forretningsmodell og dermed en naturlig del av Borregaards overordnede mål.»

Hvordan har vi det om 10 år?

Etter som verdens populasjon vokser og vokser vil det også bli stadig problemer med å holde naturen ryddig og minske klimagassutslipp. Heldigvis har klima blitt et stort globalt tema som mange setter seg inn i. Ved å ta ulike bærekraftig valg i hverdagen, som å gå eller sykle (vist det er mulighet) kan det være med å minske utslipp. Jeg frykter ikke hvordan utviklingen av hvordan verden blir om 10 år etter som, vi vet langt mere i 2021 om helse og sykdommer, vi har bedre teknologi som kan hjelpe personer som trenger det og at mange tar bedre bærekraftig valg som gjør at vi i Norge for bedre levekår. Jeg tenker å løse problemet som jeg hat tatt opp i dette innlegget, ved å ta smartere valg og tenke over hva jeg kjøper som en forbruker.

– Stian Andersen

Lenker

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *