Vurdering av nettbutikken Kicks

I dette blogginnlegget har jeg fått en oppgave av min foreleser Karl Phillip Lund, der jeg skal vurdere en nettbutikk ut ifra INEVO sine 10 ulike kriterier.  kriterie 1: Førsteinntrykk For å vurdere førsteinntrykk av en nettbutikk må vi se på tre ulike punkter.  Har jeg kommet til riktig sted? Hva er det jeg kan …

Slik skaffer du deg en mentor og et godt nettverk

I dette borganlegget skal jeg skrive om hvorfor det er viktig å bygge et godt nettverk og hvorfor man bør skaffe seg en god mentor. Jeg vil anbefale alle å ta et kurs som heter First Round fra Networking basics. Litt om First Round kurset First Round er et networking kurs som går gjennom 8 ulike …

Slik kommer man i gang med OKR

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg et system som brukes for målstyring og gjennomføring. Når de ansatte har god nok motivasjon til handling og gjennomføring av oppgaver knyttet til ideer eller mål, er det lett at prosessen kan bli vanskelig og surrete. Ved å innføre et OKR system vil prosessen for å gjennomføre …