Slik kommer man i gang med OKR

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg et system som brukes for målstyring og gjennomføring.

Når de ansatte har god nok motivasjon til handling og gjennomføring av oppgaver knyttet til ideer eller mål, er det lett at prosessen kan bli vanskelig og surrete. Ved å innføre et OKR system vil prosessen for å gjennomføre målene bli mer effektivt, men også arbeidsprosessen vil få bedre struktur for ansatte i bedriften når de skal gjennomføre oppgavene.

Photo by Startaê Team on Unsplash (bilde skal illustrere planlegging av OKR)

Så hva er OKR?

OKR er et system som blir benyttet av ulike bedrifter og aktører. OKR står for Objective, Key Results. Det blir først og fremst brukt som en type verktøy for målsetting, fokus av de viktigste oppgavene eller aktivitetene i bedriften og sikring av god fremdrift og vekst. Ofte er dette en type styringssett som skal knytte sammen ulike ledd i bedriften sammen som ansatte/medarbeidere eller team kombinert med bedriftens mål. Når dette knyttes opp skal det gi en strategi som gir målbare resultater.

Hva består Objektive og Key results av?

Objective: beskriver et stort mål om hva man ønsker å oppnå.

Key results: Hvordan skal man oppnå målet man har satt i objective? Ofte jobbes det i team/grupper med få personer for å holde styr og oversikt over arbeidsoppgaver.

Når man har besvart spørsmålene i objective og key results har man en start for hvordan man skal arbeide sammen i bedriften for å nå felles mål og gode resultater.

Ulike mål.

Hva gjør Objective og key results i praksis og jobbesammenheng?

Objective i praksis handler om å definere et mål, slik at man har noe å jobbe mot for å skape vekst, fremgang og kan også være tidsbestemt. Et eksempel på et objective kan være følgende: Være den beste pizza restauranten i Fredrikstad (innenfor pizza og resturant bransjen). Grunnen til at dette er en god objective er at det sier noe om hva salgs mål og ønske bedriften har. 

Key results i praksis er ulike undermål som man setter, for å jobbe mot objective. Disse målene skal også være målbare slik at man kan måle eventuelle fremganger og vekst i henhold til objectivet. Key results burde også være motiverende å jobbe med for ansatte, så lenge man har mulighet for å komme med innspill til forbedringer. Et eksempel på key results kan være å øke salget av pizzaer med 20% eller skaffe en høyere inntekt over 1 million.

Så hva er fordelene med OKR?

Fordelene med å bruke OKR er at det først og fremst gir en god oversikt over mål og undermål som alle i bedriften jobber mot. Samtidig så vet ansatte hva salgs mål de selv har og hva de andre på tvers av avdelinger jobber med. Dette fører til en mer strukturert måte å jobbe ettersom alle vet hva bedriftens felles mål er, og hva salgs oppgaver som er utdelt. 

Slik kan man komme i gang med OKR

Når man skal komme i gang med OKR i en bedrift er det lurt å dele opp små grupper i bedriften slik at man kan diskutere og snakke sammen om målene. Man må huske på at man burde velge OKRèr som ikke går i strid med bedriftens verdier. Vist disse målene som man setter blir godtatt, kan man fordele ut arbeidet til ansatte i bedriften. Disse målene og arbeidsfordelingene bør synligjøres for alle ansatte i bedriften, slik at alle har en oversikt over hva som blir gjort på tvers av avdelingene.

– Stian Andersen

Kilder

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/ (hva er OKR, Inevo)

https://en.wikipedia.org/wiki/OKR ( om objective og key results, wikipedia) 

https://www.whatmatters.com/faqs/okr-meaning-definition-example/ (Definering av objective og key results, whatmatters) 

https://unsplash.com/photos/8RX3W79_UTE (bilde) 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *