Hvordan blockchain kan bli brukt i Norge

Hei

I mitt forrige innlegg skrev jeg om hvordan ekkokammer og filterbobler fungerer, men også positive og negative sider ved dem. I dette innlegget ønsker jeg å skrive om blokkjeder og kryptovalutaer. Jeg ønsker å forklare hva blokkjeder og kryptovalutaer er, og hva dette kan bli brukt til i Norge. Mange kjenner til bitcoin som den mest kjente kryptovalutaen.

Hva er kryptovaluta og hvordan fungerer det?

Photo by André François McKenzie on Unsplash

Kryptovaluta er en valuta som blir brukt som et betalingsmiddel som ikke går gjennom myndighetens eller landets «vanlige» valuta som for eksempel norske kroner (NOK). Denne kryptovalutaer er en form for digital valuta. Denne digitale valutaen går som sagt ikke gjennom myndighetene og heller ikke bankene. Etter som denne valutaen er kryptert og digital, vil ikke banken fange opp transaksjoner gjort via en kryptovaluta. Denne kryptovalutaen skjer gjennom noder. I følge snl.no «kan noder være datamaskiner, smarttelefoner, eller annet periferiutstyr». Det vil si at eventuelle transaksjoner via en kryptovaluta, kan for eksempel skje fra en datamaskin til en annen datamaskin, bare at denne overføringen skjer via blokkjeder og ikke en bank.

Kryptovalutaen Bitcoin

Den mest kjente formen for kryptovaluta, heter Bitcoin (illustert ved bilde ovenfor). Bitcoin er et eksempel på en kryptovaluta, som de aller fleste har hørt om. Nettavisen.no viser at «Bitcoin steg altså med vanvittige cirka 5.800 prosent i løpet av bare rundt tre år», fra 2014 til 2017. Man kan si at bitcoin fikk en enorm viral vekst. Bitcoin og generell kryptovaluta har både blitt brukt som investeringer istedenfor aksjer, men også innenfor kriminelle nettverk.

hva er blokkjeder?

photo by Launchpresso on Unsplash

Blokkjeder eller «blockchain» er ulike kjeder av data som blir samlet opp. Blockchains samler opp data, informasjon og transaksjoner som blir lagret. Dette vil si at blokkjeder kan bli sett på som et tredjeledd, under en transaksjoner som en type bank. Når blockchains for ny data og informasjon vil de overføre krypterte digitale noder, og da vil bli lagt til nye blokker som vil til slutt utgjøre en blockchain. Hver nye blokk som blir lagt til blockchainen vil i følge snl.no bestå av «En tallverdi som bare benyttes en gang, hakkeverdien til forelder-blokken, et tidsstempel og en hakkeverdi av transaksjoner i blokk-kroppen».

Hvordan kan blockchain bli brukt i Norge?

Ettersom blockchain fungerer som en tredjepart i transaksjoner, vil det være naturlig at man kunne bruk blockchain som en forbedring innenfor bank, og økonomi. Grunnen til at blockchain kan fungere innenfor disse områdene er fordi, man ikke har behov for ekstra ledd. Ved å hoppe over det ene leddet som blockchain tar over, vil transaksjoner bli effektivisert. I tillegg så vil dette være kryptert data, slik at det kan øke sikkerheten til forbrukerene og bankene. Når vi er inne på temaene bank og økonomi, kunne det også vært muligheter for å øke sikkerheten og effektivisere innenfor identitet og identitetstyveri.

– Stian Andersen

kilder