Bruk av kunstig intelligens i jobber

Hei og velkomen

I dette blogginnlegget har vi fått i oppgave om å skrive hva slags sosiale konsekvenser man kan få av kunstig intelligens. Så i dette innlegget ønsker jeg å snakke om hva slags jobber som kan bli erstattet eller påvirket av kunstig intelligens. Vi vet at teknologien hele tiden blir fornyet, effektivisert og at kunstig intelligens blir mere og mere normalt rundt om i verden. Er tidene med bussjåfører eller drosjesjåfører forbi? trenger en butikk et lager med menneskelige medarbeidere?

Mange yrker i dag bruker menneskelige arbeidskraft til å utføre arbeid. Vi kan allerede se at mange nettbutikker har begynt å bruke chatboter, som arbeider med å hjelpe kunder og som da har blitt en erstatning for mennesker. Dette er bare et av mange eksempler på yrker som kan forsvinne.

Selvkjørende biler og sjåførjobber

https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/opeJ6K/ikke-autopilot-for-selvkjoerende-busser

Vi må ikke lenger enn til Oslo for å se en av de første selvkjørende bussene, denne heter Oda. I følge tek.no har denne bussen en kapasitet til å frakte 11 mennesker, og har et «problem med fotgjengere og blomsterpotter» Det vil si at vi kan allerede se utviklingen av sjåfør løse busser allerede fra 2019 (da denne artikkelen kom), men denne selvkjørende bussen kan nok ikke erstatte bussjåførene riktig enda, ettersom den hadde et par vesentlig problemer. Men utviklingen av teknologi skjer utrolig fort, og når sikkerheten blir bedre med tiden, tror jeg personlig at selvkjørende busser vil eksistere og være godt utviklet innen 10 år på norske veier.

Kunstig intelligens og butikker

https://www.amazon.com/amazon-4-star/b/?node=17988552011

Vi kan også se at dagligvarebutikkene som Meny og Kiwi samt flere, har allerede byttet ut den generelle bemannede betjeningskassene hvor det står en ansatt som tar i mot kunder, og skanner varer, til ubemannet betjening. Et eksempel på en kjede som har tatt dette steget videre er Amazon. De har nemlig en egen fysisk butikk som heter Amazon go, og har ingen betjeningskasser i det hele tatt. Butikken bruker teknologi, sensorer og kameraer til å se hva slags produkter kunden plukker med seg, og betalingen skjer automatisk når man går ut av butikken via en app.

Kunstig intelligens og jobber

jobb er noe alle mennesker har behov for, og det er viktig for å drive samfunnet fremover samt viktig for å kunne tjene til livets opphold. Mange er nokk skeptiske og redde når de tenker på kunstig intelligens og roboter, i form for at de kan bli byttet ut med roboter når som helst. Selv om mange personer mener at kunstig intelligens er skummelt, og er redde for sine arbeidsplasser, er det allikevel flere arbeidsplasser som blir skapt. I følge digi.no skriver de at «2020 vil bli et viktig år når det gjelder AI i arbeidslivet, mener analytikerne – og hevder at kunstig intelligens vil skape 2,3 millioner jobber verden over det året, mens 1,8 millioner jobber vil forsvinne som følge av kunstig intelligens.» Så de hevder at mange arbeidsplasser vil forsvinne ved å innføre kunstig intelligens men, det vil samtidig skape enda flere. jobbmuligheter og arbeidsplasser.

oppsummering

Som en oppsummering tenker jeg at mange jobber vil forsvinne der det er plass for effektivisering, eller typiske yrker der man ofte bruker fysisk arbeid eller «enkle jobber» som nå krever mennesker, som ved lagerarbeid eller sjåføryrker. Men på den andre siden, vil man også få flere jobber og arbeidsplasser på grunn av kunstig intelligens. Kunstig intelligens har kommet for å bli.

– Stian Andersen

kilder:

  • https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/opeJ6K/ikke-autopilot-for-selvkjoerende-busser
  • https://www.amazon.com/amazon-4-star/b/?node=17988552011
  • https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011
  • https://www.digi.no/artikler/tror-kunstig-intelligens-i-2020-vil-skape-flere-jobber-enn-de-som-blir-borte/414361

Bruk av kunstig intelligens i heletjenester

Hei

Den 8. Januar hadde vi forelesning om et spennende og interessant tema, kunstig intelligens. Her snakket Arne Krokan om hvordan kunstig intelligens blir skapt, roboter, maskiner og hvordan kunstig intelligens blir brukt i ulike jobbsammenhenger.

Under forelesning lærte vi at kunstig intelligens og roboter kan brukes innenfor ulike jobbtjenester. Det vil si at roboter med kunstig intelligens har i større grad blitt mere vanlig, og dermed tatt over enkle oppgaver der mennesker ellers ville vært og arbeidet.

Eksempler på hva roboter og kunstig intelligens kan gjøre i jobbsammenheng

  • Roboter blir i større grad brukt for levering av pakker og produkter, istedenfor mennesker.
  • Roboter kan bli brukt på restaurant der roboter lager mat istedenfor mennesker.
  • Roboter har ofte blitt normalt på nettsider som «chatbot» isteden for menneskelig kundeservice.

Artikkelen jeg valgte handler om hvordan bruken av kunstig intelligens kan bli brukt i helsetjenester, slik at man kan forbedre folks helse og muligens redde flere liv ved hjelp av roboter og teknologi.

Grunnen til at jeg valgte å skrive om denne artikkelen er at den viser positive sider ved bruken av kunstig intelligens. I følge artikkelen kan kunstig intelligens blitt brukt til å gi en overvåking av pasienter, slik at en pasient kan få «digitale assistenter» eller «helse veiledere». Jeg synes det er spesielt interessant at man kan bruke kunstig intelligens til å hjelpe eldre til å redusere ensomhet og gi økt trygghetsfølelse.

I artikkelen blir det også nevnt at man kan bruke kunstig intelligens og teknologi, til å foreta bedre vurderinger når det kommer til operasjoner, behandlinger og medisinering. I artikkelen ble det skrevet at » I USA dør rundt 7000 mennesker årlig av feilmedisinering eller feil dosering» Dette synes jeg er et spesielt spennende tema i artikkelen, ettersom bruken av kunstig intelligens kan redusere dødsfall som er gjort av mennesker.

Jeg tenker at dette er et positivt bruk av kunstig intelligens ettersom det kan redde liv, gi økt livskvalitet og ikke minst hjelper leger til å ta bedre vurderinger og beslutninger, slik at man minsker risikoen for feilvurderinger.

– Stian Andersen

Lenke til artikkel: https://www.dagensperspektiv.no/2019/slik-vil-fremtidens-helsetjenester-formes-av-kunstig-intelligens

Hva er studieteknikk?

Hei!

Den 7. januar hadde vi den første digitale forelesningen i 2021. Så i dette blogginnlegget ønsker jeg å snakke om et spennende tema som vi lærte om, nemlig studieteknikk. Studieteknikk er veldig interessant, fordi man har muligheten til å jobbe mer effektivt på kortere tid ved hjelp av ulike teknikker.

De aller fleste som studerer eller går på skole har en eller annen form for studieteknikk som de bruker for å huske pensum, eller for å øve seg til en test eller eksamen. Jeg personlig liker best og ta notater, lese sammendrag, gjøre øvingsoppgaver og snakke/ diskutere med andre studenter etter en forelesning, slik at man kan høre andre sine tanker og innspill til det samme teamet. Etter den første forelesningen har jeg innsett at det finnes flere måter å kunne lese på, som kan gi en større effekt enn den teknikken jeg selv bruker.

Noen av studieteknikkene som vi ble lært er å lage flash cards, jobbe med ulike notater som man har tatt, jobbe i små økter isteden for en stor økt, lage tankekart og lage et digitalt dokument der man kan samskrive med andre studenter. jeg personlig fant nyttigheten i å lage flash cards, jobbe med tankekart og ikke minst samskrive med flere av studentene.

Samskriving i et word dokument var nytt for meg. For meg er dette en ny måte å studere på. Man skriver ned ting og tanker som man vet om et tema og deler det med andre, slik at man får andres sine synspunkter man selv ikke hadde vist om. Dette kan sammenlignes litt med å diskutere med andre studenter eller grupper, men her har man alle notaene samlet på et spesifikt sted, og det er lettere å kunne få flere synes punkter ettersom vi er mange studenter i gruppen.

Etter å ha startet på en høyere utdanning synes jeg det har vært litt problematisk med å vite hvordan man kan arbeide med pensum, for å huske mest mulig. Det er ofte mye man skal i gjennom, og det er fort gjort å glemme det man har lært etter en forelesning. Jeg håper at disse studieteknikken kan være med å hjelpe flere studenter med å oppnå ønsket mål eller karakterer, etter som mange kan få mindre motivasjon når man ikke vet hvordan man skal forbrede seg til en viktig prøve eller eksamen.

For å oppsummere så synes jeg temaet studieteknikk veldig relevant og interessant, fordi det kan hjelpe meg som student med å bli flinkere til å øve samt, at jeg kan huske mere etter en forelesning. Dette gjør at jeg kan arbeide mer effektivt og eventuelt gi motivasjon til å lære mere. Dette er noe jeg håper mange studenter ønsker å lære mere om og tar i bruk.

– Stian Andersen

Å være student under en pandemi

12 mars ble en helt spesiell dag for alle i Norge. 12 mars er dagen hvor de strengeste tiltakene i vår fredstid ble satt i gang av Norges regjering. Det er dagen hvor Norge stengte ned samfunnet, som fikk konsekvenser for familier, næringsdrivende, butikker og ikke minst studenter.

For meg selv har hverdagen blitt snudd på hode. Jeg har følt på usikkerhet og frustrasjon. Mye av min tid har blitt brukt på å se på Netflix, spille Playstation og ikke minst sove. Utenom dette har jeg prøvd å holde på gamle vaner som jeg hadde før corona inntraff Norge. Noe av tiden har også blitt brukt på treningssentret og ikke minst til skolearbeid. Det å jobbe med skolearbeid, er heller ikke det letteste man kan gjøre. Det krever mye mer fokus og disiplin enn det var tidligere, ettersom det er ekstremt lett å sette på en serie på Netflix isteden for å se på digitale forelesninger på zoom.

Ettersom regjeringen har restriksjoner for sosiale aktiviteter og sammenkomster, blir det veldig ensomt. Det føles ikke ut som om jeg er student vist man ser bort i fra den digitale undervisningen, noe jeg føler er veldig trist. studentlivet blir satt på vent og man får ikke bygget nettverk, bli kjent med nye personer og man blir heller ikke kjent med studentbyen på lik måte man egentlig skulle ønske.

Å være student under pandemien er slitsomt, frustrende og ensomt. Det er heller ikke lett å holde motivasjonen på topp, som det den engang var før pandemien. Vi har alle sammen blitt rammet av denne pandemien på et eller annet vis, enten om det er butikker, ansatte, familier eller studenter. Ved å holde avstand kommer vi kjappere tilbake til hverdagen.

– Stian Andersen